De planerade vindkraftparkerna är ett hot både mot tjäderspel, jakt och friluftsliv, varnar Arnold Stenman, ordförande för JRF-avdelningen i Piteå.
De planerade vindkraftparkerna är ett hot både mot tjäderspel, jakt och friluftsliv, varnar Arnold Stenman, ordförande för JRF-avdelningen i Piteå.

Vindkraft i Piteå hindrar jakt och övriga friluftsliv

Mikael Kyrk, Svevind, har till Energimyndigheten ansökt om att få resa 40 vindkraftverk på Gabrielsberget i Västerbotten. Han har i ansökan noterat att jakt efter fågel i trädtoppar inte bör bedrivas i en vindpark. Han känner tydligen inte till att jakt med trädskällare, som sker hela hösten, medför skytte både på toppfågel samt fågel i träd. 

Ljuger Anders Enetjärn i Piteå-tidningen den 8 september när han påstår att han inte känner till att toppfågeljakt bör förbjudas i områden med vindkraft? 
Anders Enetjärn utför tydligen konsultuppdrag åt Energiverket. Har Svevind påtalat risker för 20 verk är naturligtvis Markbygdens 1 101 vindkraftverk en grund för jaktförbud.
Det blir även stora hinder och risker i vindparker för älg- och björnjägare samt andra som vill utöva friluftsliv.
Vindkrafttornen är utförda med en längre bottendel av betong med förspända armeringsstål samt en topp del av stålplåt. Diametern vid marknivån är upp till 14 meter och på toppen av de cirka 100 meter höga tornen är diametern två meter.
Gevärskulor kan träffa tornen
Alltså är den totala projicerade ytan upp till 800 kvadratmeter för varje torn. Tornen har alltså en rund yta och det är ju självklart att en klass 1-gevärskula kan riva upp betongen och blottlägga armeringen, som då rostar och ger en försvagning av tornen. 
Det värsta är när kulan ändrar riktning och kan träffa jaktkamrater, bär och svampplockare med flera som vistas i markerna. Tänk er, 1 100 ytor om 800 kvadratmeter vardera som alla jägare måste försöka lokalisera innan skott avlossas! 
Området med denna industrilokalisering sträcker sig sex mil från Granträskmark upp till Koler. Bitvis är det en mil brett på en areal av cirka 50 000 hektar. 
Det blir en omöjlig uppgift att bedriva jakt och dessutom finns sannolikt varningsskyltar med budskapet: ”Området får beträdas på egen risk.”
Säkerheten vid all jakt har för jägarna bara ökat och numera sker nästan aldrig någon vådaskjutning, men vad sker om vindkraftprojektet blir verklighet?
Buller och infraljud
Buller och infraljud är ett annat problem.
Svevind säger att bullernivån vid åtta meter per sekund är mer än 55 dB(A). Till detta måste läggas till 3 dB(A) då verken är placerade nära varandra, samt tillägg 3 dB(A) för vindbruset. Totalbullret är alltså minst 60 och detta är i nivå med industribuller.
Forskare vet att infraljud detta påverkar hjärtverksamheten negativt hos människor.
Men påverkas djur och fåglar? 
Man vet att fåglar i Kalmarsund samt Horns Rev i Danmark har flytt från sina gamla häckningsplatser där vindkraftverken har placerats. Är det infraljudet som skrämt fåglarna?
Varför finns inget program för att testa viltets förflyttning i Dragaliden, där tolvverk nu anläggs? 
Vad händer med tjäderspelet?
Det finns tjäderlek mitt i området. Vill ingen veta om denna lek försvinner?
Vi jägare och viltvårdare är verkligen intresserade. Det måste finnas fler fakta innan man ödelägger viltbestånden, som nu har repat sig nu när beskogning av hyggena sker.
Som Jägarnas Riksförbund, JRF, tidigare framhållit är det nödvändigt att gå försiktigt fram. 
Minska antalet vindkraftverk kraftigt och placera dem endast på bergshöjder.
Inom området jagar cirka 300 älgjägare och lika många småviltjägare, alltså försämras jaktmöjligheterna för minst 600 jägare inom det planerade vindkraftområdet med 1 100 vindkraftverk.
Arnold Stenman, ordförande för JRF i Piteå