”Varghybrider i Schweiz”
  • Allmogejakt

”Varghybrider i Schweiz”

Larm efter DNA-tester

UtrikesPublicerad: 2017-11-30 10:10

Schweiz har varghybrider. Det hävdar Martin Keller, ordförande för en förening i Schweiz som arbetar för betesdjurens skydd. DNA-test visar på en varghybrid med münsterländer-anlag. Två andra prov visar att djuren kommer från Baltikum, där vargstammen har ett stort hybridinslag.

Martin Keller framträdde vid ett möte i Thun, som tidningen Bauern Zeitung bevakade.
Han berättade att vargarna i Schweiz inte ser ut som kan förväntas. Föreningen har därför sänt DNA-prover för analys i Tyskland.
Ett prov har visat sig komma från en hybridindivid som till 40 procent är varg från Ryssland. 60 procent var gener från en jakthund, en münsterländer.

Två individer från Baltikum
Två andra DNA-prov pekade på att dessa individer kom från Baltikum och därmed antagligen är utplanterade illegalt.
Vargstammen i Baltikum har stora inslag av hybrider från den ryska sidan. Det har tidigare gjort att Naturvårdsverket skrinlade planer på att importera vargar från Baltikum för att sätta ut i Sverige.
Men nu säger företrädare för Naturvårdsverket att det inte är ett problem om inavlade vargar går in i Sverige från öst på eget bevåg.
Läs om det här:
Nu vill de som har vargproblem i Schweiz veta hur vargarna kommit till landet. Hittills har det påståtts att vargarna i Schweiz främst invandrat söderifrån, från Italien.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB