FOTO: PETER NILSSON När samhället pressas av krig finns det inga möjligheter att kontrollera smitta bland djur.

Afrikansk svinpest sprids i krigets spår

Rysslands anfallskrig i Ukraina för med sig en rad katastrofala följdverkningar, förutom det mänskliga lidandet. Nu slår FN larm om risken för att afrikansk svinpest sprids i samband med striderna.

Det är Jordbruksaktuellt som skriver om en analys från FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAU.

Sjukdomen finns redan

I rapporten konstateras att afrikansk svinpest, ASF, sedan flera år finns både bland vildsvin och tamgrisbesättningar i Ukraina och Ryssland.

Det enda sättet att förhindra ökad smittspridning är strikt biosäkerhet, något som av naturliga skäl inte går att upprätthålla i en krigssituation.

Kontrollen förloras helt

Utan fungerande elektricitet och rent vatten försvåras situationen ytterligare. Nu varnar FAO för att den tidigare kontrollen över virusets smittspridning riskerar att helt förloras.

I analysen nämns också den pågående tragedin med miljontals människor på flykt. Risken för att flyktingarna ska sprida AFS över gränserna bedöms vara stor.

Övergivna djur

Dessutom påpekas att övergivna tamgrisar och oro bland vildsvinen, som en följd av kriget, också ökar risken för smittspridning.