FOTO: KENNETH JOHANSSON Att jakt och andra naturnära upplevelser ökar människors generella välbefinnande är känt sedan länge. Nu följer finska forskare älgjägarnas hälsa.

Älgjakt rena hälsokuren enligt forskare

Jakt är bra för det psykiska välbefinnandet och nyttigt för den fysiska hälsan. Det visar finska forskare som nu genomför ett nytt pilotprojekt med hjälp av sex jägare som följts via hjärtfrekvensmätare.

Nordic Nature Health Hub är ett project som koordineras av det finska naturinstitutet, LUKE. Arbetet finansieras med EU-medel och pågår mellan 2018 och 2022.

Redan 2019 publicerades en studie med titeln: Älgjaktens betydelse för det sociala välbefinnandet – Jägarnas subjektiva syn ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Rapporten visade bland annat att den sociala gemenskapen, den fysiska aktiviteten och möjligheten att koncentrera sig på något annat än det vanliga arbetet har en mycket positiv effekt på hälsan.

Inte bara jakten

Det är inte enbart själva jakten som lyfts fram av intervjupersonerna ”utan det är hela upplevelsen med allt man iakttar i skogen. En dimmig morgon, en soluppgång, gemenskapen kring elden och det faktum att alla, oavsett ålder, bakgrund, arbete eller status är på samma nivå där ute i skogen”.

De intervjuade jägarna ansåg också att ”jaktens betydelse är ett arv från deras ursprung, jakten finns med i ryggraden som en tradition och som en gammal instinkt att hämta mat från skogen”.

Väntar på analys

Från den nya studien har det ännu inte kommit några slutliga resultat. Men forskarna har valt ut försökspersonerna med tanke på att deras vardag skulle präglas av olika nivåer av fysisk aktivitet.  

En av testpersonerna är till exempel ishockeyspelare, en massör och en polis. Hälften av dem har stillasittande kontorsjobb och motionerar sparsamt på sin fritid, hälften är mera aktiva.

Olika rörelsemängd

Jägarna försågs med hjärtfrekvensmätare att bära med sig under älgjakten. Två av dem är med i samma jaktlag, de övriga är medlemmar i olika lag. Två av dem brukar sitta på pass, tre är hundförare och en drevkarl.

Deras rörelsemängd skiljde skilde sig därför mycket åt – de som rörde sig mest landade på upp mot 15 kilometer under en jaktdag och de som gick minst rörde sig bara några få kilometer.

Deltagarna kunde följa sina aktiviteter via en app som resultaten nu hämtas från för vidare analyser.