Bara en bråkdel av de finska järvarna får jagas.
Foto: Shutterstock Bara en bråkdel av de finska järvarna får jagas.

Åtta av 400 järvar får fällas i Finland

Finlands jord- och skogsbruksministerium har lagt fram ett förslag om hur många järvar som får fällas under jakten 2021/22. Summa åtta djur.

Det förra jaktåret fick också åtta järvar fällas i Finland – men bara fyra djur sköts, tre trafikdödades innan jakten stoppades.
Kvoten i sig innebär inte att åtta järvar ska dödas, utan fastställer en övre gräns för antalet dispenser som Finlands viltcentral beviljar.
Avsikten är att jakten på järvar ska ske före februari, då järvens förökningstid vanligen börjar, skriver Finlands viltcentral.

Växande stam
Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns det 390–400 järvar i Finland i februari 2021, vilket är en ökning jämfört med 2020 då uppskattningen låg på 385–390 djur.
Under de senaste tio åren har stammen generellt växt mer än tidigare.
I sin helhet har populationen tiodubblats jämfört med början av 1990-talet.
Stammen i Finland hör till den skandinaviska populationen på över 1 000 järvar samt till den ryska stammen.

Stora renskador
År 2020 registrerades 3 434 järvdödade renar mot 2 137 år 2019. Värdet på skadorna uppskattades till 5,9 miljoner euro, drygt 60 miljoner svenska kronor.
Fram till den 10 november 2021 har det rapporterats 1 678 järvdödade renar, vilket innebär skador på cirka 3,4 miljoner euro, nära 35 miljoner svenska kronor.
Järven har under flera år orsakat rennäringen större skador än de andra stora rovdjur tillsammans.

Överväger flytt
Ett alternativt förslag i Finland är att skadevållande djur ska flyttas bort från renskötselområdet. Enligt förvaltningsplanen för järv kan flytten inledas endast om lokalbefolkningen attityd till projektet är tillräckligt positiv.
Utredningarna visar dock att lokalbefolkningen är så negativ att det inte funnits några förutsättningar att flytta järvar.