Foto: Mostphotos Forskare i Danmark ska försöka hitta lämpliga åtgärder för att skydda sårbara harryngel genom bland annat förvaltning av skarven.

Danmark vill förbättra skarvförvaltningen

Miljøstyrelsen i Danmark satsar motsvarande 1,5 miljoner svenska kronor på forskning för att komma tillrätta med ett av de problem som skarven orsakar.

I Danmark går skarven särskilt åt den hotade fiskarten harr.

Därför får DTU Aqua vid Danmarks Tekniske Universitet det största forskningsanslaget i år ur Danmarks viltvårdsfond, finansierad via jaktkortsmedel. Forskarna ska försöka hitta lämpliga åtgärder för att skydda sårbara harryngel genom bland annat förvaltning av skarven.

Projektets har lovats stöd på motsvarande 1,5 miljoner svenska kronor. Totalt beviljar Miljøstyrelsen stöd på motsvarande nästan 8,4 miljoner svenska kronor till tio viltforskningsprojekt i år.

90 skarvkolonier

Danmark beräknas ha 32 000 häckande skarvpar i sammanlagt 90 kolonier längs kusterna och vid sjöar.

De danska skarvarna flyttar ofta söderut över vintern. Men då kommer svenska skarvar och en del av dem stannar i Danmark över vintern.

Skarven klassas som en konfliktart i Danmark, eftersom den ofta kommer i konflikt med mänskliga intressen.