Allt färre harar fälls i Danmark och det kan innebära att stammen har minskat. Nu ska forskare undersöka vilka orsaker som ligger bakom förändringen.
Foto: Mostphotos Allt färre harar fälls i Danmark och det kan innebära att stammen har minskat. Nu ska forskare undersöka vilka orsaker som ligger bakom förändringen.

Den danska harsituationen kartläggs

Varför minskar harjakten i Danmark? Danska forskare har fått 3,7 miljoner svenska kronor för att gå till botten med frågan.

Harjakten minskar i Danmark och under den senaste jaktsäsongen fälldes under 30 000 harar.
Resultatet har under en tid sjunkit årligen med omkring fyra procent. Hur många harar som finns totalt i Danmark är osäkert och jaktutbytet är den säkraste indikatorn.

Stort forskningsbidrag
Nu har danska Miljöstyrelsen beviljat 3,7 miljoner svenska kronor för att forskare från Ålborgs universitet, Danmarks Tekniska Universitet och Köpenhamns universitet ska undersöka saken under tre år.
400 harars hälsa ska kartläggas. Hos 100 av dem ska man särskilt titta på om bekämpningsmedel påverkar hälsa och fortplantning.

Söker sig till villakvarter
– Några orsaker kan kanske hittas i hur jorden brukas. Man har gått från små åkrar med variation i grödorna till större ytor med liten variation och mer bruk av bekämpningsmedel, säger seniorforskare Sussie Pagh vid Ålborgs universitet.
En sådan utveckling kan påverka var hararna återfinns. De har i ökad omfattning sökt sig in från åkrar till sommarstugeområden och villakvarter.