Kampanjen mot rävar i Australien resulterade i att en grupp jägare lyckades skjuta 450 rävar på tre dagar.
Foto: Sh Kampanjen mot rävar i Australien resulterade i att en grupp jägare lyckades skjuta 450 rävar på tre dagar.

Fällde 450 rävar på tre dagar

Vid en jakt i Australien lyckades en grupp jägare fälla 450 rävar på tre dagar. Räven hör inte hemma i den australiska naturen.

Räven introducerades i Australien 1845, då engelska invandrare vill ägna sig åt rävjakt på samma sätt som hemma i England. Men räven är en invasiv som saknar naturliga fiender i Australien och har orsakat stora skador på Australiens ursprungsdjur och angriper även tamdjur.
För att lyckas komma tillrätta med rävplågan måste jägare gå samman i grupper.
Av reportaget i tv-kanalen ABC news framgår inte hur många jägare som deltog i jakten i västra Australien.
Jägarna fällde även 59 kaniner, elva förvildade katter och elva förvildade svin. Men de förvildade europeiska djuren kan räknas i tiotusentals eller mer.