Under 2020 fälldes det 94 älgar på Åland.
Foto: Magnus Binnerstam/Mostphotos Under 2020 fälldes det 94 älgar på Åland.

Färre älgar på Åland

Efter den senaste älgjakten på Åland beräknar man att det finns 504 älgar kvar på ögruppen. Det visar en sammanställning av avskjutningsrapporter från Ålands jakträttsområden.

Statistiken presenteras i Finlands viltcentrals tidning Jägaren. Där redovisas också avskjutningsstatistik för andra viltslag.
Beträffande älgarna fälldes 94 jämfört med år 2019 då 77 älgar fälldes. 2020 års avskjutning fördelades på 28 tjurar, 15 kor och 51 kalvar. Jakthandläggare Roger Gustavsson och jaktförvaltare Robin Juslin anser att det är glädjande att det inte skjuts fler vuxna älgar än kalvar, då älgstammen på Åland är på en svagare nivå.
Älgstammen inventeras vart tredje år. 2012 fanns det 673 älgar på Åland och 2018 blev resultatet 600. Och i år beräknas det finnas 504 älgar.

Längre jakttid – ökad avskjutning
Under hösten fälldes 195 vitsvanshjortar på Åland, vilket kan jämföras med 131 året dessförinnan. Ökning kan förklaras av att jakttiden har förlängts med 40 dagar.
Och det fälldes 6 005 rådjur under 2020, vilket är en rejäl ökning jämfört med 2019 då 4 514 rådjur sköts. Rådjursjaktens ökning kan förklaras av den för första gången fick ske också i januari.

Skyddsjakt på säl och skarv
År 2020–2021 fälldes det 215 gråsälar jämfört med 343 året före. Och det fälldes 2 420 skarvar, jämfört med 1 195 skarvar året dessförinnan, vilket är rekordmånga sedan skyddsjakten började 2007.
Skyddsjakten för dessa båda arter kräver inte längre personliga tillstånd, men resultatet ska rapporteras in så att utvecklingen kan följas.
Jaktåret 2019–2020 löste 3 300 ålänningar jaktkort, samt 958 jägare från andra platser. Åland hade 2019 knappt 30 000 invånare.