Vargförekomsten i Norge får utnyttjandet av betesmarker att minska och fårnäringar att flytta på sig, visar en studie.
Foto: Montage / l i g h t p o e t / Elliot Photography / Shutterstock.com Vargförekomsten i Norge får utnyttjandet av betesmarker att minska och fårnäringar att flytta på sig, visar en studie.

Färre betesdjur i vargområden

En studie visar att utnyttjandet av norsk betesmark minskar i takt med tillväxten av vargbeståndet, skriver Trønder-Avisa.

Det är Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som gjort studien på uppdrag av Landbruks- og matdepartementet. Den visar att utnyttjandet av betesmarker i rovdjursprioriterade områden är 26 procent, jämfört med 59 procent i områden där rovdjuren inte är prioriterade. Den visar också att vargförekomsten gör att fårnäringen flyttas västerut i landet.

Fårnäringen flyttas

De så kallade vargzonerna är en del av en större strategi för att rädda vargen från utrotning och det norska vargbeståndet är fördubblat under det senaste året. Det innebär också att det politiskt fastställda målet för norskt vargbestånd nu är uppnått, vilket kan påverka vargdebatten betydligt, menar NIBIO.
– Vi hoppas på att kunna bidra till en faktabaserad rovdjursdebatt. Det går bra att dra olika politiska slutsatser av vårt material och det överlåter vi till andra, säger Geir Harald Strand, projektledare inom NIBIO, till Trønder-Avisa.