Finlands Viltcentral vill att rörelsehindrade lättare ska få tillgång till att kunna jaga. (Arkivbild)
Foto: digitalreflections / Shutterstock.com Finlands Viltcentral vill att rörelsehindrade lättare ska få tillgång till att kunna jaga. (Arkivbild)

Finsk jakt ska handikappanpassas

I Finland vill jägarna att man även rörelsehindrade ska få komma ut på jakt. Finland finns minst 10 000 jägare som inte kan gå en halv kilometer.

Det är Finlands Viltcentrals tidning, Jägaren, som lämnar tips om hur de rörelsehindrades jakt kan underlättas. 
Professor Veijo Notkola skriver att i Finland finns det minst 10 000 jägare i åldersgruppen 55–64 år som inte klarar av att gå en halv kilometer. Han har jämfört med hälsotillståndet i befolkningen i övrigt. Det finns då ungefär 20 000 jägare i Finland som bara med svårighet kan gå en halv kilometer.
Eftersom Sverige har dubbelt så stor befolkning blir siffrorna för svensk räkning 20 000-40 000 jägare som hindras jaga.
Tidningen Jägaren påpekar att för seniorer är jakten ett viktigt intresse som bevarar och ökar välbefinnandet.

Sitta på pass enklare
Jaktföreningarna kan underlätta för seniorerna genom att anlägga pass som kan nås lättare. Kan man ta sig fram i rullstol? Man kan anlägga en spång över ett dike. Kanske kan man ha ett pass även på marken vid ett jakttorn? Ska det byggas en ramp fram till en vakkoja? Vakjakt kan vara en utmärkt jaktform för jägare med begränsad rörlighet.
I Finland kan också en rörelsehindrad få dispens så att jakt från bil, eller andra motorfordon, blir möjligt. Men få ansökningar inkommer och blir beviljade. De senaste åren rör det sig om ett 20-tal varje år.