Foto:Suzanne Fredriksson I Finland är det framför allt den yngre befolkningen som är mest positiva till jakt. (Arkivbild)

Finska folket gillar jakt

En majoritet av finländarna är positivt inställda till jakt. Det visar en opinionsundersökning som finska Viltcentralen genomfört.

Enligt undersökningen har inte mycket förändrats jämfört med tidigare år, 60 procent av de tillfrågade är positiva.

– Notera att en fjärdedel av finländarna förhåller sig mycket positiva till jakt. Andelen som har en kritisk inställning är få, cirka 12 procent, även om antalet har ökat en aning, säger kommunikationschef Mikko Sirkiä, Finlands viltcentral.

Jakt tilltalar unga

Yngre personer, 15 till 44 år, är mest positiva till jakt, 62 procent. Inställningen har tydlig geografisk anknytning, de som gillar jakt mest bor i norra och östra Finland, 70 procent, samt i västra Finland, 67 procent. De som är minst positiva till jakt finns i huvudstadsområdet Helsingfors-Nyland, nära hälften av de tillfrågade. I befolkningsgruppen 67 – 79 år har endast 48 procent en positiv inställning. Viltkött är etiskt

Vill ha mer viltkött

Finländarna gillar viltkött. Enligt undersökningen upplever 69 procent att vilt är det mest etiska och klimatvänliga köttet. Många, 57 procent, skulle vilja äta mer viltkött, men endast en femtedel upplever att det är lätt att få tag på. 

Få utan intresse

I Finland är det en stor del av befolkningen som är berörda av jakt. Tolv procent har egen erfarenhet och majoriteten av de tillfrågade uppgav att de känner en jägare. Endast två procent av finländarna är ointresserade eller saknar helt kontakt med jakt eller jägare.

Det är mest släkt och vänner som står för informationen om jakt även om media spelar en viss roll. 

– Varje jägare är en viktig opinionsbildare i sin närmaste krets. Det är viktigt att komma ihåg när vi diskuterar jakt, säger Mikko Sirkiä.