Foto: Mostphotos En av de studerade älgarna vandrade 200 kilometer under sommaren och slog sig ner i ett nytt sydligare landskap.

Finska forskare presenterar nya älgrön

Älgarna har stora betesområden – särskilt sommartid. Det visar finska forskare som utrustade 130 djur med gps-halsband och följde deras rörelser.

Nu analyserar forskarna i Finland de många data som tagits fram från åren 2008 till 2012 i samband med studierna av gps-försedda älgar.

Rönen presenteras i en serie i Viltcentralens svenskspråkiga tidning Jägaren. I ett första avsnitt analyseras vandringar och betesområden.

Tar chansen

Sommartid håller sig älgarna på betesområden i storlekar mellan 2 000 och 5 000 hektar. Om sommaren är den botaniska menyn som rikligast och älgen tar chansen leta i större områden. 

Vintertiden hindrar snön djurens födosök och arealerna blir så små som möjligt och brukar vara mellan 1 000 och 3 000 hektar stora. Några av de studerade älgarna höll sig vintertid inom områden som inte var större än några 100 hektar. 

Områdenas storlek varierade också med geografin. I västra Finland är landskapet ett låglänt lapptäcke av åkrar, i söder splittrat av vägar och bebyggelse, i öster präglat av ödemarker och stora rovdjur och sist men inte minst påverkade renskötseln i norr. 

Vandrar inte

Avståndet mellan sommar- och vinterområdet var i genomsnitt fem till åtta kilometer. I de kortaste fallen uppgick avståndet till några kilometer och i de längsta fallen till drygt 30 kilometer.

De längsta vandringarna observerades i norr och de kortaste i söder och vid västkusten. Men alla älgar visade inte något vandringsbeteende.

Forskarna fann också bevis på älgarnas potential när de får för sig att vandra riktigt långa sträckor. En älgko som försetts med halsband i Lappland bytte bokstavligen landskap och vandrade en sommar drygt 200 kilometer söderut för att sedan slå sig ner för gott.