Foto: Shutterstock Generellt gäller för den finska vargstammen att antalet par minskar medan flockantalet ökar.

Finska vargar anpassar sig

Den finska vargstammen är i år ungefär lika stor som 2023, och anpassar sig till mindre ytor. Det visar beräkningar som Naturresursinstitutet gjort.

Naturresursinstitutets data kommer från i mars i år och bedöms vara 90 procent säker.

Bland annat visar den att vargstammen i Östra Finland har hållits oförändrad jämfört med 2023. Men i Västra Finland har det bildats några nya vargflockar. Generellt gäller att det finns något färre par men fler flockar.

”Många orsaker”

– Vargkoncentrationen i Egentliga Finland är stark av många orsaker. Under årens lopp har vargreviren blivit mindre i sydväst, vilket tyder på att vargen anpassar sig till ett mindre livsutrymme när det finns mat att tillgå. Beståndet av vitsvanshjortar ger rikligt med föda, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola från Naturresursinstitutet.

På båda sidor

I mars fanns det 59–64 vargrevir, 41–47 familjegrupper och 14–22 par. Det fanns 1–4 par i gränsreviren, det vill säga vargar som rörde sig på båda sidor om östgränsen.

Under vintern avlägsnades 48 vargar från renskötselområdet med specialtillstånd.

I mars 2024 fanns det i Finland sannolikt mellan 277 och 321 vargar.