Foto: Joseph Fuller/Mostphotos Hela den finska stammen av vitsvanshjortar härstammar från sju individer. Nu anses de vara för många.

Gott om vitsvanshjortar i Finland

men intresset för jakten har svalnat

Vitsvanshjorten importerades från Nordamerika till Finland under 1900-talet. Hjorten visade sig trivas bra och nu finns det för många i vissa områden. Men intresset för jakten har svalnat och färre licenser utfärdas.

Vitsvanshjorten kom till Finland under 1930-talet. Det var brist på livsmedel under depressionen och en grupp amerikafinländare beslöt att donera hjortar. Amerikafinländarna grundade en kommitté och samlade in behövliga medel.

De första sex hjortarna anlände till Helsingfors hamn den åttonde september 1934. De hade varit åtta, men ett dog innan lastning och två under färdens sista dag. 

Flest i Västnyland

Ytterligare sex djur hämtades med flyg1984 varav två dog under resan och senare två hindar utan att ha kalvat. Hela den finska stammen härstammar alltså från sju individer.

Det är framför allt i Västnyland som det finns rikligt med vitsvanshjort i skogarna trots att man en längre tid gjort insatser för att minska beståndet. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning finns det omkring 7 000 vitsvanshjortar i Västnyland. Stammen har minskat med fem procent det senaste året.

Färre ansöker om licens

Inför jakten i september har viltcentralen i Nyland beviljat sammanlagt drygt 12 600 jaktlicenser vilket är en minskning med elva procent jämfört med föregående år.

– Vi beviljade så gott som alla licensansökningar som vi tog emot, säger Visa Eronen jaktchef för Finlands viltcentral i Nyland, till svenska YLE.  

– Ett mindre antal ansökningar kan bero på att jägarna noterat att stammen minskat och anpassat sina licensansökningar därefter, tillägger han.

Målsättningen som Nylands regionala viltråd satt upp för år 2024 är att det ska finnas mellan 26 och 30 vitsvanshjortar per 1000 hektar mot dagens 31,3.