Hur många vargar det finns i Danmark är omtvistat. En del menar att de DNA-analyser som gjorts på spillning som hittats inte är tillförlitlig.
Foto: Sergii Kovalov / Shutterstock.com Hur många vargar det finns i Danmark är omtvistat. En del menar att de DNA-analyser som gjorts på spillning som hittats inte är tillförlitlig.

Hur många vargar har Danmark?

Danska forskare är oeniga om hur många vargar som befunnit sig i landet. Är det 40 vargar, 23 eller kanske bara fyra stycken?

Det var forskare vid universitet i Århus som förra året kom fram till den högre siffran angående vargar som finns eller har funnits i Danmark från och med 2012 till 2015. Siffrorna publicerades, men bestreds senare av forskare vid Statens Naturhistoriska Museum i Köpenhamn. Rätta antalet vargar är 23, menade de i Köpenhamn. Alla vargar ska för övrigt ha befunnit sig på halvön Jylland. 
Antalet vargar har forskargrupperna kommit fram till genom att analysera avföring hittad i naturen. Men för det första kan undersökningsmaterialet ha legat länge ute i naturen. För det andra kan provet under denna tid ha blivit förorenat av något annat djur, som markerat revir. För det tredje är varg, räv och hund rätt så lika genetiskt sett.
Forskarna i Köpenhamn hävdar därför att forskarna i Århus förväxlade rävar med varg.

”Bara fyra är säkra”
Men nu har den danska tidningen Ingeniören grävt i forskningsrapporterna. Det framkommer att danskarna också haft kontakt med det tyska institutet Senkenberg, som gör tillförlitliga DNA-analyser. Tyskarna säger att helt säker går det bara att vara beträffande fyra av proverna. Då var det vid alla tillfällen avföring från varghannar.
Den tyske forskaren Carsten Nowak vid Senkenberg kommenterar att Danmark säkert för eller senare får fler vargar. Han rekommenderar Danmark att något slags övervakningsprogram för att undvika konflikter i mötet varg-människa som i Tyskland eller i Skandinavien. Nu ska det på Jylland sättas upp kameror ute i naturen. Forskarna ska bytas ut mot nya och insamlingen av avföring ska systematiseras. 
Carsten Nowak säger att Danmark kan haft haft fler vargbesök än den helt säkra siffran fyra. Men så många som 40 vargar kan det inte ha varit frågan om eftersom det då skulle ha funnits mycket mer analysbar avföring.