Amerikanska bönder vill jaga grizzlybjörn i Yellowstone, men indianerna protesterar.
Foto: andy morehouse / Shutterstock.com Amerikanska bönder vill jaga grizzlybjörn i Yellowstone, men indianerna protesterar.

Indianer vill inte ha björnjakt

En av Amerikas nationalparker har nu så många björnar att de borde kunna jagas. Men det vill inte traktens indianer.

I den berömda nationalparken Yellowstone fanns det år 1975 endast 136 grizzlybjörnar. Då fördes björnen upp på listan för hotade djurarter.
Levnadsbetingelserna har varit goda för björnen i nationalparken som sträcker sig in i delstaterna Wyoming, Montana och Idaho. I år har det noterats 757 björnar.
Bönderna i området, som ofta har boskapsfarmer, tycker det är dags att få börja jaga björnen. Det anser också de amerikanska myndigheterna.

Indianer protesterar
Det har varit möten om saken motsätter sig indianerna förslaget. Amerikansk press använder inte ordet indianer, utan korrekt benämning är ”native american tribes”.
Flera indianstammar har protesterat. De hänvisar till att björnen ingår i deras religiösa föreställningar och inte får jagas. En bergsformation i området betraktats som heligt och har fått ett björnnamn, Bear Butte.
Att möta björn i nationalparken är inte helt ofarligt. De som sköter nationalparken vädjar till folk att hålla behörigt avstånd till björnarna.