Danska jägare är stundtals portade från skogar på Jylland där det finns vargar. (Arkivbild)
Foto: KANIN.studio / Shutterstock.com Danska jägare är stundtals portade från skogar på Jylland där det finns vargar. (Arkivbild)

Inga jägare och orienterare i vargmarker

Att varg nu förekommer i Danmark har fått danskarna att förändra vad som gäller de statligt ägda skogarna. Jägare, orienterare och skogsarbetare får vika undan för att vargarna ska få ha skogen och viltet för sig själva.

Det är Naturstyrelsen i Danmark som i sina råd för hur skogarna i framtiden ska skötas anpassar planerna till det finns varg. Det är särskilt när vargarna ska få valpar som danskarna vill stoppa mänskliga aktiviteter i skogarna. De skogar det gäller finns i mellersta Jylland.
Det är första gången Naturstyrelsen låter vargarna styra vad som gäller i skogsmarkerna.
Till exempel ska det inte få genomföras orienteringstävlingar om det finns vargföryngringar i markerna. Jägare och skogsmaskiner ska också dirigeras bort från lyorna.
Naturstyrelsen anser att de är förpliktigade att göra dessa förändringar i enlighet med det så kallade habitatdirektivet.
Bland annat finns det varg i de så kallade plantagerna i Danmark. Det är tidigare åkermark som planterats med barrträd. Nu ska dessa skogar också bli mer varierade. Lövträd som bok, ek och björk ska göra landskapet ljusare, enligt planerna, som sträcker sig 15 år fram i tiden.