Jakt på 82 lodjur i Norge
  • Pinewood

Jakt på 82 lodjur i Norge

UtrikesPublicerad: 2016-01-22 09:10

I Norge har Klima- og miljødepartementet behandlat överklagaden om licensjakten på lodjur. Beslutet är att 82 djur får fällas, varav max 24 vuxna honor, meddelar den norska regeringen.

Klima- og miljødepartementet är den instans som behandlar överklaganden av beslut som fattats av regionala rovviltnämnder och Miljødirektoratet.
I år har departementet behandlat överklagan om licensjakt på lodjur i sex av åtta rovdjursregioner. Alla överklaganden har behandlats i god tid före jaktstarten, skriver den norska regeringen i ett pressmeddelande.
– Tack vare ett stort intresse och en hög kompetens hos jägarna är lodjursbestånden reducerade från långt över beståndsmålet år 2009 till något under 2015. Tilldelningarna är satta så att lodjursbestånden kan ökas så som beståndsmålet tillåter, säger klimat- och miljöminister Vidar Helgesen.

Beståndet strax under målet

Lodjursbeståndet ligger nu under det nationella beståndsmålet. 2015 var det 60,5 föryngringar, vilket är 4,5 mindre än beståndsmålet på 65 föryngringar per år.
De sista året har beståndet reducerats från 92 föryngringar per år.
Licensjakten gäller totalt 82 lodjur, varav maximalt 24 vuxna honor. Jakten är tillåten från den 1 februari till den 31 mars. Den stoppas när antingen alla djur fällts eller kvoten av hondjur har fyllts.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB