I den tyska staden Limburg har en vegan lyckats få rådhusets klocktorn att mera sällan spela en visa som handlar om jakt.
Foto: Jo Chambers / Shutterstock.com I den tyska staden Limburg har en vegan lyckats få rådhusets klocktorn att mera sällan spela en visa som handlar om jakt.

Klockan klämtar inte för jakt

En vegan i en stad i Tyskland har lyckats stoppa en melodi i ett klockspel i stadens rådhus. Melodin handlar delvis om jakt.

Melodin som spelas i staden Limburgs rådhus är en populär tysk barnvisa från 1800-talet. Den handlar om en räv som tar en gås. Räven måste passa sig, så att inte en jägare kommer och skjuter räven, är budskapet i sången.
Veganen arbetar i närheten av rådhuset och som vegan vill hon inte höra denna melodi om jakt.
I tidningen Frankfurter Neue Presse bekräftar Limburgs borgmästare Marius Hahn, som är socialdemokrat, att han haft ett vänlig samtal med kvinnan. Det är dock inte frågan om att melodin tas bort helt. Men barnvisan kommer inte att spelas varje dag, utan att finnas bland 33 melodier som klockspelet kan varieras med.