Länspolitiker i Hedmark och Oppland protesterar mot den norska regeringens inställning till varg.
Foto: Karel Bartik / Shutterstock.com Länspolitiker i Hedmark och Oppland protesterar mot den norska regeringens inställning till varg.

Länspolitiker vill ha färre vargar

I de norska länen, eller fylkene, Hedmar och Oppland går man nu till kamp mot regeringen. De anser att antalet vargar måste minskas, skriver Opplands Fylkeskommune.

På onsdagen gjorde de två länen ett gemensamt uttalande kring stortingsmelding 21 ”Ulv i norsk natur”. Miljöpartiet De Grønne i de båda länen, samt Venstre och Socialistisk Venstreparti i Oppland, framhäver en alternativ och mer vargvänlig inställning. Två av förespråkarna, V och SV, fick själva kalla fötter under debatten, och tog bort punkten om att man måste arbeta för en moderat ökning av beståndsmålet för varg.
Länspolitikerna i de båda länen menar att regeringens inställning är präglad av gissningar och inte av fakta.
– Stortingsmeldingen är bara skriven utifrån ett värnarperspektiv. Den innebär stora ingrepp i enskilda människors chans till jobb, rättigheter och livskvalitet. Den måste innehålla omfattande analyser av konsekvenserna för de drabbade. Det finns väldigt lite fokus på den konflikt som vargzonen skapar och hur dessa kan lösas, står det i rapporten från länspolitikerna.
Det pekas bland annat på de två länens ansvar för vild- och tamren, samt att Hedmark och Oppland är två län där lantbruksnäringar är stora. Båda delar möter stora utmaningar med en större vargstam.
De två länen ber regeringen att tänka om snarast möjligt och lägga fram ett nytt förslag, baserat på resultat av en genomgång av Bernkonventionen.