Bävern är fredad i Danmark.
Foto: Mostphotos Bävern är fredad i Danmark.

Lyckad bäverutsättning i Danmark

För drygt 20 år sedan sattes 18 bävrar ut i Flynderå-systemet på Västjylland. Och det verkar som att gnagaren trivs även i Danmark. Nu finns det 240–270 bävrar på Jylland.

Det meddelar Miljøstyrelsen i Danmark som har haft folk ute från Århus universitet för att räkna antalet bävrar.

Gynnar biologisk mångfald
Bävern anses gynna den biologiska mångfalden. Det vill säga bäverns uppdämningar är till nytta för kräldjur och andra smådjur. Och de träd som bävern fäller kan, när de torkar ut, vara till nytta för insekter.
Danskarna har också gjort försök att sätta ut bäver på Nordsjälland. 2009–2011 sattes 23 bävrar ut. Nu uppskattar Miljøstyrelsen att det finns cirka 40 bävrar på ön.
Bävern är fredad i Danmark.

100 000 bävrar i Sverige
Naturhistoriska riksmuseet uppskattade för några år sedan att det i Sverige finns cirka 100 000 bävrar.
Och när Jakt & Jägare 2016 hade bäverspecialnummer inför den svenska jakten beräknade vi att 10 000 bävrar fälls årligen.
1871 sköts den då sista svenska bävern. Men på 1920- och 1930-talen sattes bävern åter ut i den svenska naturen.