Gråsälsjakten riktas mot de skadegörande individerna.
Foto: Shutterstock Gråsälsjakten riktas mot de skadegörande individerna.

Många finska gråsälar kan fällas

Årets kvotjakt på säl i Finland inleddes i mitten av april. Då uppgick kvoten till 1050 gråsälar. Jakten får pågå året ut och ännu återstår många sälar som får fällas.

Gråsälarna ställer till skador på fiskarna fångstredskap och odlingskassar, och jakten riktas mot de skadegörande individerna.
Gråsälens förekomstområde i Finland är indelat i tre förvaltningsområden med egna kvoter. De regionala kvoterna fastställs av jord- och skogsbruksministeriet så att gråsälsstammen inte äventyras utan bevaras på en gynnsam skyddsnivå.

Tre förvaltningsområden
Stamförvaltningsområdet för Bottenviken-Kvarken omfattar de havsområden som hör till landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland.
Området Sydvästra Finland omfattar de havsområden som hör till landskapen Satakunta och Egentliga Finland.
Och området Finska viken utgörs av de havsområden som hör till Nyland och Kymmenedalen.

842 återstår inom kvoten
I Bottenviken-Kvarken är den totala kvoten 633 gråsälar, i Sydvästra Finland är kvoten 273 gråsälar och i Finska viken är kvoten 144 gråsälar.
När detta skrivs återstår, enligt Finlands Viltcentral, 842 sälar som är möjliga att fälla inom kvoten.