En intensivare vildsvinsjakt kan vara en lösning på den allt mer spridda afrikanska svinpesten.
Foto: Shutterstock En intensivare vildsvinsjakt kan vara en lösning på den allt mer spridda afrikanska svinpesten.

Mer svinpest i Rumänien

Fram till maj i år registrerades ett fåtal fall av afrikansk svinpest i Rumänien, nära gränserna till Ukraina och Ungern. Men nu ökar antalet inrapporterade sjukdomsfall och EU vidtar åtgärder.

Enligt den internationella branschtidskriften Pig Progress har det sedan maj rapporterats 249 fall av afrikansk svinpest i Rumänien. Flertalet av dem har funnits i mindre besättningar med hushållsgrisar, en nationalpark och ett slakthus.
Men även en stor besättning med 43 800 djur har drabbats. I den har åtta grisar smittade av svinpesten avlidit. Besättningen finns i Tulcea-provinsen nära Svarta havet. Fallet upptäcktes så sent som den 29 juni.

Satsar på vaccin
Myndigheterna står nu inför uppgiften att kontrollera den afrikanska svinpesten och under de senaste veckorna har EU vidtagit åtgärder.
EU-kommissionen satsar 10 miljoner euro, cirka 100 miljoner svenska kronor, på att utveckla ett vaccin.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ska utreda om vildsvinsstängsel, vilket ska byggas i Danmark, verkligen är ett bra sätt begränsa spridningen av viruset.

Jakt kan vara en lösning
En internationell expertgrupp publicerade nyligen, i EFSA Journal, en vetenskaplig debattartikel där de menar att intensivare vildsvinsjakt kan vara en lösning. För när vildsvinspopulationen sjunker under en viss nivå kan smittan helt enkelt inte spridas vidare.