De viktigaste bytesdjuren inom jaktturismen i Finland är gräsand, fasan, rapphöna, morkulla, duva, gäss och skogshönsfåglar.
Foto: Shutterstock De viktigaste bytesdjuren inom jaktturismen i Finland är gräsand, fasan, rapphöna, morkulla, duva, gäss och skogshönsfåglar.

Mycket pengar i finska jaktföretag

Det går att tjäna pengar på att ha ett företag inriktat på jaktturism. Det visar en ny undersökning från Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Försäljningen ligger på drygt 5 miljarder kronor per år.

I undersökningen av jaktturism ingår endast företag som har någon slags guidetjänst. Det räcker alltså inte att bara hyra ut en stuga. Även fisketurism och rovdjursfotografering är inkluderade i undersökningen.
Ruralia-institutet har funnit 226 etablerade företag i jaktturismbranschen och inom fisketurism 511 företag. 45 företag sysslade med rovdjursskådning och fotografering, rapporterar Finlands viltcentrals tidning Jägaren 4/2018.
Inom jaktturismen har den genomsnittliga tillväxten mellan 2010 och 2016 varit 7,5–10 procent beroende på företagstyp.

Trenden pekar uppåt
Trenden för företagen pekar uppåt, men än så länge är det bara sex procent av de finländska jägarna som köper guidetjänster. Undersökarna tror dock att fler kommer att vara intresserade av sådana tjänster i framtiden, då jägarna utan egna marker kommer att bli fler. Jägarna i Finland lägger årligen ut drygt 10 000 kronor på sitt jagande.
För utländska jägare pekar man på att det finns något exotiskt i att komma och jaga vilt i det finnländska barrskogsbältet. Naturen är tyst, mörk och ibland är det mycket kallt. Samtidigt har Finland som land ord om sig som kvalitet, tekniskt kunnande, trygghet och pålitlighet – vilket sprids via den digitala tekniken.

Rekommenderar samarbete
En svårighet för företagen är att få tillträde till jaktmarker. Det rekommenderas ett samarbete mellan jaktföretagen och jaktföreningarna. Då kan synergifördelar uppstå lokalt och regionalt, och jakt och fiske bli en livskraftig näring.
Man rekommenderar också tillämpning av beskattningen av viltet utgående från en lokal nivå, vilket kan motsvara företagarnas behov.