Foto: Suzanne Fredriksson I ett försök att få stopp på spridningen av afrikansk svinpest skjuts även suggor i Tyskland. (Arkivbild)

Nio miljoner för fällda vildsvin i Tyskland

Jordbruksdepartementet i tyska förbundslandet Brandenburg förlänger nu möjligheten för jägare att få skottpengar på nedlagda vildsvinssuggor. Jägarna kan få 80 euro, motsvarande 890 svenska kronor, per djur.

Löftet gäller till och med utgången av innevarande jaktår, det vill säga till slutet av april 2023.

Att suggor omfattas av skottpengar ses som en möjlighet att långsiktigt få ned vildsvinspopulationen. Orsaken är rädsla för att för stor mängd vildsvin ska bidra till spridning afrikansk svinpest. Virussjukdomen drabbar inte bara vildsvinen utan kan leda till stora kostnader för det tyska lantbruket om den dödliga sjukdomen överförs till tamsvin.

Närmare 5 000 fall

I Tyskland har man hittills haft 4 803 bekräftade fall av afrikansk svinpest, som upptäcktes i landet i september 2020, enligt den tyska jägarorganisationen Deutscher Jagdverband

Förra jaktåret begärde 1 235 jägare ersättning för nedlagda suggor. Sammanlagda antalet djur var 9 688. I förbundslandet Brandenburg, där flest vildsvin skjutits, har man haft kostnader på närmare 790 000 euro, eller nästan nio miljoner svenska kronor, för bekämpningen.