Norska jägare är missnöjda med vargpolitiken.
Foto: David W. Ziegler / Shutterstock.com Norska jägare är missnöjda med vargpolitiken.

Norska jägare vill ha ny vargpolitik

Norska jägare anser att deras åsikter om vargen inte beaktas när Norge ska få en ny vargpolitik. Stortingsledamöterna, de norska riksdagsledamöterna, ska informeras.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har tryckt upp en 15-sidig broschyr som delas ut till alla stortingsledamöterna och allmänheten. Broschyren heter ”Jegeren og ulven” och kan också läsas och laddas ner från deras hemsida www.njff.no.
Sammanfattningsvis anser de norska jägarna att det finns för många vargar. Tillväxten har varit explosionsartad under de senaste åren. 
De vargar som finns nu bör kunna finnas inom ett större område än för närvarande, anser jägarorganisationen. De tycker även att varg bör få jagas. Norge bör maximalt ha två till tre vargfamiljer. Dessutom bör gränsvargarna mot Sverige räknas in i det norska beståndet. 
Det framhålls att nuvarande vargpolitik lett till stora försämringar av livskvaliteten för dem som bor i de så kallade vargzonerna. De norska jägarna är rädda för att konflikterna kring vargarna kommer att fortsätta om nuvarande vargpolitik får fortsätta.