Norska länsstyrelser avgör vargjakt

Norska vargar får skjutas även för att förebygga skador. Det påminner det norska miljödirektoratet om. Ungvargar är nu på vandring för att söka partner och revir. Därmed kan vargar uppträda på platser där det inte har funnits varg tidigare. Avgörandet ligger hos de norska länsstyrelserna.

För att få snabba skyddsjaktsbeslut om vargar beslutade miljödirektoratet förra året att låta fylkesmännen, den norska motsvarigheten till de svenska länsstyrelserna, få besluta om vargjakt.
Nu påminner myndigheten om att fylkesmännen har denna rätt. Vargarna får skjutas både för att förebygga skador i prioriterade betesområden samt där skador redan har skett.

Får bedöma varje enskilt fall
Fylkesmännen ska i varje enskilt fall göra en konkret bedömning av risken för att betesdjuren kan komma till skada.
– Normalt är tröskeln låg i de prioriterade betesområdena, men det betyder inte att det ska vara nolltolerans gentemot vargen, säger miljödirektör Ellen Hambro i pressmeddelandet.
Norska politiker har mer än svenska värnat om brukare på glesbygden. Lantbruksföretagen är ofta mindre än de svenska. Det är inte ovanligt med att hålla både får och getter i Norge.