Foto: Shutterstock Det sammanlagda köttutbytet i samband med jakten på vitsvanshjort blev 2,4 miljoner kilo.

Nytt rekord – 74 000 fällda vitsvanshjortar i Finland

Årets vitsvanshjortjakt i Finland har varit framgångsrik. Antalet fällda hjortar ökade med sex procent och landade på det nya rekordet 74 000.

Antalet fällda vitsvanshjortar i Finland ökade med nästan 4 000 individer jämfört med föregående säsong, skriver viltcentralen i Finland.

Reducera beståndet

Av de fällda djuren var 52 procent kalvar, och av de fullvuxna hjortarna var 51 procent honor. Hela 95 procent av bytet fälldes i viltcentralsregionerna Nyland, Egentliga Finland, Satakunta och Södra och Norra Tavastland. 

Inom dessa områden med tätast vitsvanshjortstam är målet att reducera beståndet, och man har under flera års tid fällt rekordstora mängder vitsvanshjort.

Gynnsam vinter

I vinter var också snöförhållandena gynnsamma för jakt i södra och sydvästra Finland. 

Under den senaste säsongen ombads jägarna i Finland för första gången att i samband med jakten att registrera observationer av vitsvanshjortar. Över 20 000 observationer registrerades, de innehöll enskilda observationer av över 60 000 djur.