Under årets björnjakt får fler björnar än tidigare fällas i Finland. Men jägarna måste ansöka om dispens och motivera jakten.
Foto: Shutterstock Under årets björnjakt får fler björnar än tidigare fällas i Finland. Men jägarna måste ansöka om dispens och motivera jakten.

Ökad finsk björnjakt – 457 får fällas

Fler finska björnar än tidigare får fällas under innevarande säsong. Men jägarna måste ansöka om dispens och motivera varför jakten ska ske.

Förra säsongen fälldes 384 björnar i Finland, under säsongen 2021/2022 får 457 individer skjutas.
Men finska jägare som vill jaga björn måste ansöka om dispens, och den sökande åläggs att lämna en motivering för att beviljas dispens. Ansökningarna gäller inte i renskötselområdet, där björn jagas med stöd av en regional kvot, skriver Finlands viltcentral.

Måste beskriva området
Ansökningsområdet måste anges tydligt på en karta genom att den ansökande ritar eller beskriver ett ansökningsområde med koppling till en kommuns eller jaktvårdsförenings område.
Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden.

Tillräckligt stort
För jakt på björn är det bra om dispensområdet är tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken är det gynnsamt om ansökan görs av den person, eller registrerade förening, som har valts till dispenssökande för området.