CWD, Chronic Wasting Disease, har hittas hos tre norska vildrenar och två norska älgar. Provtagningsprogrammet ska utvidgas och förbudet mot utfodringsplatser och saltstenar ska utökas.
Foto: Kjell-Erik Moseid CWD, Chronic Wasting Disease, har hittas hos tre norska vildrenar och två norska älgar. Provtagningsprogrammet ska utvidgas och förbudet mot utfodringsplatser och saltstenar ska utökas.

Omfattande CWD-prov i Norge

Utökat förbud mot utfodringsplatser och saltstenar

Provtagningarna för att få veta om norska hjortdjur drabbats av CWD kommer att fördubblas i år. Cirka 20 000 djur ska testas.

Det meddelar Karen Johanne Baalsrud, chef för djurfrågor hos norska Mattillsynet, norska motsvarigheten till svenska Livsmedelsverket.
Hon är intervjuad i norska Bondebladet.
Förra året påträffades CWD, Chronic Wasting Disease, hos två norska älgar och tre norska vildrenar.
Sjukdomen liknas ofta vid den mer kända galna ko-sjukan. Det har hittills inte påvisats att CWD kan drabba människan. Men mycket är fortfarande okänt om CWD:s uppkomst och spridning. CWD-fallen i Norge är de första i Europa, men hur sjukdomen kom till Norge vet man ännu inte.

Förbud mot utfodring och saltstenar
När hjortdjur möts antas det att sjukdomen kan spridas. Karen Johanne Baalsrud vill ha utvidgat förbud mot utfodringsplatser och saltstenar. Detta bör även gälla tamdjur.
Trots att det redan förra året genomfördes många tester av fällda eller avlivade sjuka djur påträffades endast ett fåtal drabbade djur. Men Karen Johanne Baalsrud tror det är risk det finns fler CWD-djur i Norge. Hennes myndighet har fått mer pengar till de kommande testerna. Även tamdjur ska testas.
Norska miljöpartiet De Grönas ledare Rasmus Hansson säger att norska myndigheter och människor bör förbereda sig på att CWD-smittan kan vara mer spridd.
– Hur ska myndigheterna agera om stor grupper måste slaktas ut? Och vad innebär det ekonomiskt om också tamrenar är drabbade? frågar han.