Rekordmånga vildsvin fälldes i Tyskland förra året.
Foto: Kim Oksana / Shutterstock.com Rekordmånga vildsvin fälldes i Tyskland förra året.

Rekordmånga tyska vildsvin fällda

Förra jaktåret fälldes drygt 610 000 vildsvin i Tyskland . Rekordantalet ligger 16,2 procent över genomsnittet de senaste fem jaktåren.

Siffrorna presenterades av Deutscher Jagdverband vid en jaktmässa i Tyskland. De senaste årens milda klimat och rika tillgång på raps och majs ökar vildsvinspopulationen. 
Det betonades vikten av att hålla jakttrycket uppe. Enligt viltbiologen Oliver Keuling kommer vildsvinsstammen i Tyskland varje år att trefaldigas om inte djuren jagas. På fler håll i Tyskland kommer man då att få 30 vildsvin per kvadratkilometer. 
När vildsvinen är så många per kvadratkilometer kommer det att bli omöjligt fortsätta bedriva jordbruk. Gränsen kommer att nås på endast tre år om vildsvinen inte jagas.

Antalet fällda tvättbjörnar har också ökat
Antalet fällda tvättbjörnar presenterades också. I mitten av 1990-talet fälldes i Tyskland i snitt 3 349 tvättbjörnar. Jaktåret 2015/16 fälldes 128 103 tvättbjörnar. Så många tvättbjörnar har aldrig tidigare fällts, enligt Deutscher Jagdverbands statistik.
Tvättbjörnen är en invasiv art. Men enligt Torsten Reinwald, från den tyska jägarsammanslutningen, är det inte längre möjligt utrota var sig tvättbjörn eller mårdhund från Tyskland. Ett sådant mål har nedgraderats. Nu får de tyska jägarna hålla sig till att försöka begränsa tvättbjörnen och mårdhundens utbredning.