32 500 lamm och 8 000 vuxna får togs av rovdjur i Norge i år.
Foto: shuttJD / Shutterstock.com 32 500 lamm och 8 000 vuxna får togs av rovdjur i Norge i år.

Rovdjur tog 32 500 norska lamm

En norsk bondeorganisation har nu sammanställt siffror på hur stora förluster djurägarna gör på grund av rovdjuren. De tog i år 32 500 lamm och 8 000 vuxna får.

Det är Norges Bondelag som gjort sammanställningen. Organisationen har gått igenom de ersättningskrav norska bönder lämnat in fram till den 1 november i år. Sammanlagt har 1 417 norska bönder begärt ersättning på grund av rovdjursskador. De har under 2015 förlorat 32 500 lamm och 8 000 vuxna får.
Faktiskt visar dessa siffror en viss nedgång i ersättningskraven jämfört med 2014.
Det beror dock inte på att rovdjuren har minskat sina härjningar. Snarare är det så att norska bönder undviker att släppa ut sin boskap i marker där de vet att rovdjurstrycket är stort. Där varg finns är det i praktiken omöjligt släppa ut djuren på naturligt bete.
En viss del av nedgången i år kan dock förklaras av vilka byten rovdjuren tar. Det har varit ett gott år för smågnagare, så järven har haft rikliga tillfälle ta sådana djur.

Järven tar flest
Järven är ansvarig för de största förlusterna för Norges bönder. Men nedgången av antalet tagna djur är inte entydig. I Nord-Tröndelag har björn härjat. I södra Norge har det kommit in varg från Sverige.
Den nuvarande norska regeringen har varit mer positiv än förgående till att rovdjur ska få skjutas inför betessäsongen. Men det finns ändå behov av få öka jakten inför betessäsongen, anser Norges Bondelag.