Tyska jägare uppmanas att använda engångshandskar när de tar i döda fåglar, eftersom de kan vara smittade av fågelinfluensan.
Foto: u432155 / Shutterstock.com Tyska jägare uppmanas att använda engångshandskar när de tar i döda fåglar, eftersom de kan vara smittade av fågelinfluensan.

Så ska jägare hantera fågelinfluensan

Tyska jägare får nu uppmaningar till hur de ska förhålla sig till den pågående fågelinfluensan. En uppmaning är att inte ta i döda fåglar med bara händer. Engångshandskar ska användas.

Deutscher Jagdverband, det tyska jägarförbundet, uppmanar även sina medlemmar att anmäla fynd av döda fåglar till ortens veterinär.
Särskilt ska tyska jägare som har kontakt med tamfågelbesättningar beakta alla skyddsåtgärder som råder kring fågelinfluensan.
Fågelinfluensan finns på fler håll i Tyskland än i Sverige. Därmed är riskerna större för de tyska jägarna att råka komma i kontakt med döda, smittade fåglar än för svenska jägare.
Om tyska jägare ombeds hantera större mängder döda fåglar ska både engångsskyddskläder och andningsskydd användas.
De egna kläderna och skodonen ska desinfekteras.
Jägarna måste vara noggranna så de inte råkar få med sig smitta från fyndplatsen. Jägarförbundet har lagt ut en länk på sin hemsida till en veterinärmedicinsida om desinfektionsmedel.