Naturvänner i tyska Hoyersburg oroar sig för att privata köpare av stadens mark ska börja utfodra vilt och jaga dem.
Foto: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com Naturvänner i tyska Hoyersburg oroar sig för att privata köpare av stadens mark ska börja utfodra vilt och jaga dem.

”Sälj inte tysk skog till jägare”

Naturvänner i tyska staden Hoyersburg i Niedersachsen är rädda för att privata skogsägare vill starta utfodring av vilt. Staden planerar enligt tidningen Allgemeine Zeitung att sälja av en del av sina grönområden.

Naturvänner i staden protesterar mot försäljningen och menar att staden inte får sälja till privatpersoner. De är nämligen rädda för att de nya ägarna kan komma att starta utfodring av vilt för att få skogen attraktiv för jakt.
Ökar viltet riskerar viktiga träd och växter få sämre förhållanden, påstår naturvännerna. Staden säger att om det blir någon privat aktör som köper områdena ska det också inskrivas i kontraktet att skogen ska vara tillgänglig för allmänheten.