Vissa av barnen använder tekniker de har lärt sig under skytteutbildningen för att kontrollera sin impulsivitet och sitt beteende i skolan.
Foto: Det frivillige skyttevesen Vissa av barnen använder tekniker de har lärt sig under skytteutbildningen för att kontrollera sin impulsivitet och sitt beteende i skolan.

Skytte ger bättre koncentration

Att tillbringa två skollektioner i veckan på en skjutbana hjälper elever med koncentrationssvårigheter att kontrollera sina impulser och sitt beteende i skolan. Det visar en norsk studie.

Det övergripande syftet med studien ”Skyting for mestring” (”Skytte för bemästring”) – som pågick främst skolåret 2016-2017 – var att undersökta vikten av skytteträning för barn med ADHD eller ADHD-relaterade utmaningar för att få mer kunskap om alternativa metoder för att hjälpa dem med sina koncentrationssvårigheter.
Tolv skolelever, deras vårdnadshavare, lärare och skytteinstruktörer deltog i studien. En del av barnen hade ADHD eller liknande diagnoser, men inte alla. Eleverna fick tillbringa två skoltimmar (1,5 timme) per vecka på en skjutbana.

Fem frågor
Studiens fem forskningsfrågor var: Vilken betydelse har deltagandet i ”Skyting for mestring” för:
1. Barnens koncentration, ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet?
2. Barnens känslomässiga, sociala och beteendemässiga utveckling?
3. Barnens välbefinnande och livskvalitet?
4. Barnens tilltro till sin egen förmåga?
5. Barnens skolprestationer?

Positiv inverkan
I sin rapport ”Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen”, som publicerades förra året sammanfattar forskarna vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU):
”Sammantaget kan vi säga att skolåret med ’Skyting for mestring’ har haft en positiv inverkan på de deltagande barnens förmåga att koncentrera sig, och vi finner också att vissa av dem använder tekniker de har lärt sig under skytteutbildningen för att kontrollera sin impulsivitet och sitt beteende i skolan. Barnens trivsel och välbefinnande på skjutbanan har varit uteslutande höga och skjutbanan visar sig vara en arena där de upplever att de klarar av mycket. Barnen uppskattar dessa erfarenheter och deras tilltro till sin egen förmåga påverkas positivt av deltagandet i ’Skyting for mestring’.”
Studien har gjorts på uppdrag av Rennebu kommun och med finansiellt stöd av Gjensidigestiftelsen och Det frivillige skyttevesen.