Stadsbor får inte fälla varg i Alaska
  • Granngården

Stadsbor får inte fälla varg i Alaska

UtrikesPublicerad: 2015-11-01 06:55

Den federala regeringen i Washington förbjuder vissa typer av jakt för stadsbor i Alaska efter jaktkritiska kampanjer. Men delstatsregeringen i Alaska överväger att överklagar beslutet.

Att den federala regeringen i Washington kan påverka delstatens jaktlagstiftning hänger samman med att stora delar av Alaska är federalt ägt, cirka 65 procent. Då omfattas också nationalparker. I vissa nationalparker är jakt tillåtet. En del traditionella jaktformer förbjuds, men inskränkningarna gäller endast för Alaskas tätortsbefolkning.
Alaska är fyra gånger så stort som Sverige i yta men har endast cirka 700 000 invånare, varav hälften bor i huvudstaden. Närmare 15 procent av de som bor i Alaska räknar sig som en del av ursprungsbefolkningen. Särskilt för dem som bor på landsbygden kan det nog vara svårt att försörja sig utan tillgång till jaktbyten.

Självhushållning fortfarande tillåtet
Enligt förbudsbeslutet får även de som bedriver så kallad självhushållning fortsätta att jaga som tidigare.
Men stadsbor får inte fälla varg, prärievarg eller björn och heller inte deras ungar, när säsongen för diande pågår.
Konstgjort ljus får inte användas vid björnarnas iden. Det får inte läggas ut bete till björnarna. Hund får inte användas vid jakt på svartbjörn. Simmande caribou, den nordamerikanska renen, får inte skjutas.

Funderar på att överklaga
Nu överväger Alaskas företrädare om beslutet ska överklagas, rapporterar 2KTUU-TV. Delstaten vill kunna bestämma över jakten och viltvården utan federala ingripanden.
Washington-beslutet kan även ge tolkningssvårigheter. En person från landsbygden som flyttat till en tätort för ett jobb kanske ändå tillämpar självhushållning? Ska den personen vara tvungen överge sin jaktkultur efter en flytt?
Jaktmotståndare spelar dock på känslomässiga argument.
”Nu får inte någon längre krypa in i ett björnide och skjuta mamma björn och baby björn”, säger en talesperson för en av nationalparkerna till Alaska Dispatch News.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB