På måndag börjar en stor övning i Danmark som simulerar att svinpesten nått landet. Under tiden fortsätter jägarna att försöka utrota de kvarvarande vildsvinen och skyddsstängslet vid den tyska gränsen har börjat byggas för att stoppa invandringen av nya vildsvin.
Foto: Shutterstock.com På måndag börjar en stor övning i Danmark som simulerar att svinpesten nått landet. Under tiden fortsätter jägarna att försöka utrota de kvarvarande vildsvinen och skyddsstängslet vid den tyska gränsen har börjat byggas för att stoppa invandringen av nya vildsvin.

Stor dansk övning om svinpest

Måndag morgon kommer ett larm från det danska Livsmedelsverket om misstänkt afrikansk svinpest i en dansk svinbesättning. Men det är i själva verket en beredskapsövning.

Övningen kommer att pågå i fyra dagar, meddelar det ansvariga departementet.
I Danmark har bygget av ett skyddsstängsel börjat mot den tyska gränsen. Stängslet ska hindra eventuellt smittade vildsvin att komma in i Danmark. Svinpesten har dock ännu inte påträffats i Tyskland. 

Vildsvinen ska utrotas
Danska jägare har uppmanats att utrota de relativt få danska vildsvinen som finns kvar. Den danska svinnäringen betyder nämligen mycket för dansk export.
Men hur kommer danska myndigheter att reagera om svinpesten trots allt kommer in i landet?

Samverkan om svinpesten kommer
Det vill danska regeringen veta. Miljö- och födevareministeriet är inkopplade i övningen, liksom polisen, Beredskapsstyrelsen och företrädare för lantbruksnäringen.
– Vi vill se om olika aktörer vet hur de ska reagera och även se hur de samverkar för att få stopp på ett utbrott, säger miljö- och födevareminister Jakob Elleman-Jensen.