Foto: Shutterstock Tyskarnas arbete med att hindra spridningen av afrikansk svinpest har pågått under flera år, bland annat erbjuds jägare premier för fällda djur.

Stor verktygslåda – tyska åtgärder mot svinpesten

Jaktförbud, men också intensivare jakt stimulerad av premier för fällda vildsvin. Det är två åtgärder tyska myndigheter vidtar när den afrikanska svinpesten kommer till deras område.

I Tyskland har man kämpat mot afrikansk svinpest i flera år och gång på gång testat nya åtgärder.

Olika formuleringar

Grunden är att det inrättas två zoner kring ett påträffat vildsvinskadaver – en spärrzon och en restriktionszon, där tillträdesmöjligheterna är olika skarpt formulerade. I vissa fall kan skogsarbete förbjudas. Områden kan också avgränsas med stängsel.

Förbundslandet Brandenburg är värst drabbat av svinpesten och hade i september drygt 3 200 fall, i förbundslandet Sachsen noterades 2 200 fall och i Mecklenburg-Vorpommern 47 fall.

Det är inte helt lätt få en samlad bild av de tyska åtgärderna mot sjukdomen eftersom förbundsländerna och lokala myndigheter har stor självständighet. Till exempel har de tyska förbundsländerna egna hälso- och jordbruksministrar.

Den som vill följa tyska jakt- och jägaraspekter kring sjukdomens utveckling och få arbetet mot sjukdomen uppdaterat, kan läsa den tyska jakttidningen Deutsche Jagdzeitung.

Flera peståtgärder

Här beskrivs olika åtgärder mot afrikansk svinpest.

För att stimulera ökad jakt har man i Brandenburg infört jaktpremier. Jaktåret 2022/23 utbetalades 137 000 euro, drygt 1,6 miljoner svenska kronor och utbetalningarna fortsätter under innevarande år. Den som fäller en sugga, äldre än ett år, kan få 80 euro, drygt 950 svenska kronor. Andra fällda vildsvin inom zonerna belönas med 50 euro, nära 600 svenska kronor, per djur.

De tyska råden betonar vikten av desinfektion av kläder, skor, vapen och utrustning om man haft kontakt med sjuka vildsvin eller varit inne i zonerna. Vid en övning i Schweiz nyligen hade 20 friska kadaver lagts ut men de hade besprutats med osynliga färg, synlig endast med hjälp av en ultraviolett lampa. Så jägare som slarvat med desinfektion avslöjades.