Förekomsten av sumpbäver har blivit ett stort problem i Tyskland.
Foto: Shutterstock/Mikhail Gnatkovskiy Förekomsten av sumpbäver har blivit ett stort problem i Tyskland.

Sumpbäverjakt mot översvämningar

Ökad jakt på sumpbäver föreslås nu för att minska risken för översvämningar i Tyskland. Den invasiva arten förökar sig med upp till tre kullar per år och gräver tunnlar vid vattendrag.

Sumpbävern togs till Europa för sin päls skull och enstaka djur har också iakttagits i Sverige. Den som ser en sumpbäver här kan anmäla detta till Artportalen som hanteras av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
Men i Tyskland har sumpbävrarna förökat sig starkt och det höjs röster för ökad jakt med hänvisning till att arten förorsakar översvämningar.
Men redan jaktåret 2019/20 fälldes 88 000 sumpbävrar, varav hälften i förbundslandet Niedersachsen, skriver webbtidningen topagrar.

Förökar sig snabbt
Sumpbävern får två till tre kullar per år, uppehåller sig vid vattendrag och föredrar rinnande vatten med tätbevuxna stränder.
Djuren gräver gångar med en bohåla i strandkanterna. Tunneln är vanligen en till sex meter lång och mäter maximalt 15 meter.
I Tyskland har artens grävande medfört att boskap såväl som traktorer och andra jordbruksredskap ibland sjunker ned genom den utgrävda och tunna jordytan.

Infört skottpengar
– Vissa grönområden i förbundslandet är så skadade att de inte kan användas, uppger Hans-Heinrich Ehlen, ordförande för jägarföreningen Zentralverbands der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Niedersachsen för tidningen.
Skottpengar är redan införda för sumpbävern.
Regioner inom förbundslandet stödjer också jakten på sumpbävern då man fruktar att djuret gräver sönder dammar och dikeskanter med påföljande översvämningsrisker.