Myndigheterna i Alaska är oroliga över att vilda arter av får och getter, som till exempel amerikanska snöfår, ska smittas av sjukdomar från tamdjur.
Foto: Matthew Jacques / Shutterstock.com Myndigheterna i Alaska är oroliga över att vilda arter av får och getter, som till exempel amerikanska snöfår, ska smittas av sjukdomar från tamdjur.

Tamdjur hotar Alaska-vilt

Myndigheterna i Alaska vill att de som håller får eller getter i delstaten ska söka tillstånd. Man är rädd för att tamdjuren kan sprida sjukdomar.

I Alaska lever det så kallade amerikanska snöfåret (ovis dalli) och bergsgeten (oreamnos americanus). Djuren är i begränsad omfattning jaktbara, men särskild den bergslevande geten anses svårjagad. 
Nu är dock myndigheterna rädda för att de vilda djuren kan drabbas av sjukdomar från tamdjuren. De vilda djuren har ingen motståndskraft mot eventuella tamdjurssjukdomar.
Därför vill viltvårdsmyndigheten att alla i framtiden som ska ha får eller getter måste söka tillstånd, skriver Alaska Dispatch News.
Den som håller tamdjur nära där de vilda djuren lever, föreslås tvingas ha ordentliga stängsel kring tamdjuren. Dessutom ska tamdjuren testas så att man vet de inte bär på någon sjukdom.

”För omfattande åtgärder”
En jägare och fårbonde som tidningen talat med anser dock att åtgärderna är för omfattande. Tills vidare är det också oklart om de kan genomföras. Det är nämligen viltvårdsmyndigheterna i Alaska som föreslår skyddsåtgärderna. Nu har det påpekats att det är juridiskt tveksamt om viltvårdsmyndigheterna kan bestämma något om tamdjur.  
Åtgärderna i Alaska kommer sedan man i de övriga staterna i USA, förutom Hawaii, konstaterat ett samband mellan att vilda får dött och att de haft kontakt med tama får. I till exempel delstaten Idaho kan detta komma att leda till att tama får inte får gå och beta fritt om det finns vilda får i trakten.