Två av vargarna som släppts ut illegalt från hägnet i Bayern saknas ännu. (Arkivbild)
Foto: Nadezda Murmakova/Shutterstock.com Två av vargarna som släppts ut illegalt från hägnet i Bayern saknas ännu. (Arkivbild)

Två tyska vargrymlingar saknas

Två av de sex vargar som nyligen rymde från ett varghägn i Bayern saknas ännu. Någon hade öppnat en grind i hägnet så de sex kunde lätt ta sig ut.

Sammanlagt nio vargar fanns i det sex hektar stora hägnet i nationalparken Bayerischer Wald nära orten Lindberg när flyktmöjligheten gavs för drygt tre veckor sedan. Men tre vargar föredrog att stanna, skriver siten Nordbayern. 

En är mager och en haltar
Parkansvariga säger att de två vargrymlingar som ännu saknas inte verkar ha klarat sig bra ute i naturen. En är avmagrad. Den andre linkar och man tror den påkörts av bil. Personal från parken är fortfarande ute och letar efter de saknade vargarna.
En av de sex rymlingarna påkördes av ett tåg kort efter flykten. Två av vargarna har fällts sedan de uppträtt hotfullt mot allmänheten och en kunde infångas efter att ha bedövats.
Den infångade vargen har släppts in i hägnet och förefaller ha klara det mötet med de kvarvarande vargarna bra.