Älgarna är på frammarsch i Tyskland, där det ska tas fram en älgförvaltningsplan.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Älgarna är på frammarsch i Tyskland, där det ska tas fram en älgförvaltningsplan.

Tyskland kan bli ett älgland

Det verkar som att älgen håller på att etablera sig i Tyskland. Allt fler observationer av älg görs i landet.

Det är älgar, ofta yngre, som letar sig in från Polen och Tjeckien. I Polen får numera inte älg jagas, enligt ett reportage på den tyska agrarportalen Proplanta.
I Polen beräknas det finnas cirka 4 000 älgar. Det är ännu relativt få älgar som kommer till Tyskland, kanske omrkring 25 per år. Det är oklart hur många av dessa djur som faktiskt stannar och etablerar sig i landet.
Antalet tyska älgar är ändå så stort att ett institut i Tyskland ska notera alla observationer. Det ska även tas fram en älgförvaltningsplan.
I arbetet ingår att göra tyskarna medvetna om att älgen är på väg in i landet och att det därmed finns en ny trafikfara. Redan har några kollisioner med älg inträffat.
Det är flera hundra år sedan älg var allmänt förekommande i Tyskland.