En vegan som äger skog i Österrike vill stoppa jakt på sin mark.
Foto: Evgenii Iaroshevskii / Shutterstock.com En vegan som äger skog i Österrike vill stoppa jakt på sin mark.

Vegan vill stoppa jakt i sin skog

En vegan i Österrike har försökt stoppa jakt i sin skog. En domstol i Österrike säger dock nej.

Författningsdomstolen säger i sitt utslag att det i delstaten Kärnten inte finns några lagliga möjligheter stoppa jakten med hänvisning till etiska grunder, uppger Radio Niederösterreich.
Domstolen framhåller också att det finns offentliga intressen som kan göra jakten nödvändig. Juristerna pekar på att ekologisk jämvikt i naturen kan göra jakt nödvändig.
Jägarna i Österrike är nöjda med utslaget eftersom avsaknad av jakt och viltvård skulle kunna leda till sjukdomar bland djuren. Det finns också risk att det blir betesskador i skogen om viltet inte får jagas.
Djurrättsaktivister i Österrike ska nu försöka hjälpa veganen att överklaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter eftersom skosägarens äganderätt kan ha överträtts.
Författningsdomstolen lämnar ett kryphål öppet för veganen. Saken kan komma i ett annat läge om han inhägnar sin skog.  Men det framgår inte av rapporteringen hur stort område veganen äger.