Danskarnas stängsel mot Tyskland ska förhindra att afrikansk svinpest når landet, men stängslet har 20 öppningar.
Foto: Shutterstock Danskarnas stängsel mot Tyskland ska förhindra att afrikansk svinpest når landet, men stängslet har 20 öppningar.

Vildsvin åter i södra Danmark

Vildsvin finns åter igen i Danmark. Ett exemplar fotograferades i augusti av en viltkamera söder om Aabenraa Fjord långt nere i Jylland.

Man har tidigare trott att Danmark skulle vara fritt från vildsvin. Sedan de sista 150 djuren fällts har arten en tid betraktats som utrotad i landet.
Men den 28 augusti fångades ett vildsvin på bild av en viltkamera söder om Aabenraa Fjord fem kilometer norr om den dansk-tyska gränsen, rapporterar Landbrugsavisen.

Stängsel mot Tyskland
Danskarna har byggt ett stängsel längs den dansk-tyska gränsen för att förhindra att vildsvin söker sig in i Danmark.
Orsaken är rädsla för att få in den afrikanska svinpesten i landet.
Men det finns 20 öppningar för vilt i stängslet. Vildsvinet kan också ha simmat in i Danmark över Flensburg Fjord, som på ett ställe bara är en kilometer brett.
Nu tror man att vildsvinet har återvänt till Tyskland.
Annars hoppas man få klarhet i frågan då majsskörden är avklarad. Vildsvinen söker sig då in i skogarna där 70 viltkameror är uppställda vid foderplatserna.

Förmodligen en galt
– Vi räknar då med att få ett bestämt besked och ska nog hitta vildsvinet och få det fällt, säger Klaus Sloth, viltkonsulent vid Naturstyrelsen.
Han tror att det är fråga om en ung galt. Sådana brukar röra sig över stora landområden.
Men om vildsvinet är en del av en familjegrupp är risken större att det stannar i Danmark.