Tvättbjörnen räknas som invasiv art i Tyskland och ska utrotas. Jägarna vill dock ha betalt för att utföra uppdraget.
Foto: Shutterstock Tvättbjörnen räknas som invasiv art i Tyskland och ska utrotas. Jägarna vill dock ha betalt för att utföra uppdraget.

Vill ha betalt för jakten

Tyska jägare vill inte jaga invasiva arter gratis

EU har nyligen publicerat en lista på invasiva växter och djur, vilka inte bör finnas i Europa. Tyska jägare kräver nu ersättning för att delta i jakten.

Vad de tyska jägarna särskilt tänker på är tvättbjörnen. Tvättbjörnen importerades för att ha i pälsfarmer, men rymde. Tvättbjörnen har nu etablerat sig så effektivt i Tyskland att de tyska jägarna tror att det är omöjligt att helt få bort det invasiva djuret.

Vill ha betalt för uppdraget
Tvättbjörnarna är allätare. De tar till exempel mindre däggdjur, fisk,  olika kräldjur och fågelägg. De har också letat sig in i många tyska städer för att leta efter föda.
Får vi ett offentligt uppdrag anser vi att det också kräver någon form av offentlig ersättning, kräver Deutscher Jagdverband i ett uttalande.

Vill ha fällor
De tyska jägarna kräver också stöd från det offentliga. Nya typer av fällor kan behövas. I flera tyska delstater, som i Berlin, är det dock för närvarande förbjudet att sätta ut fällor. 
Bestämmelserna om när tvättbjörnen får jagas bör också ses över, tycker jägarna. I delstaten Hessen till exempel får tvättbjörnen bara jagas från första augusti till sista februari.
Åtgärder krävs också för att skydda och hjälpa icke-invasiva djur möjligheter etablera sig.

Tvättbjörn i Sverige?
I Danmark har tvättbjörnar iakttagits. När Sveriges Radio förra sommaren hade ett program om tvättbjörnar rapporterades att år 2014 hade 19 tips om tvättbjörnar i Sverige inkommit.