Norska veterinærinstituttet vill att man ska utveckla en metod för att hitta CWD-smitta i levande djurs spillning.
Foto: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com Norska veterinærinstituttet vill att man ska utveckla en metod för att hitta CWD-smitta i levande djurs spillning.

Vill ta CWD-prov i viltspillning

I Norge föreslås att utveckla en metod att ta CWD-prov i djurs avföring. Fördelen är att test kan göras på levande vilts spillning.

CWD (Chronic Wasting Disease) liknas ofta vid galna ko-sjukan. Förra året påträffades CWD hos ett fåtal älgar och vildrenar i Norge. Sedan dess har hjärnsubstans från 10 000 fällda hjortdjur undersökts. Några nya fall har dock inte påträffats.
Men om prov kan tas i avföring kan viltet fortsatt leva. Nackdelen är dock att provet inte blir individuellt, enligt ett meddelande från norska Veterinærinstituttet. Men provet kan indikera att CWD finns i ett visst område eller hos en viss flock djur. Smittämnet från CWD finns också på ett tidigare sjukdomsstadium i djurens spillning.
Norrmännen vill också utveckla en metod att se om ett hjortdjur har CWD genom att ta ett vävnadsprov i djurets ändtarm. Men då måste djuret bedövas.