En karta från tyska Friedrich Loeffler - institutet visar spridningen av afrikansk svinpest. Gula punkter i Polen, blå i Tyskland.
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson En karta från tyska Friedrich Loeffler - institutet visar spridningen av afrikansk svinpest. Gula punkter i Polen, blå i Tyskland.

Ytterligare 500 fall av svinpest i Tyskland

Läget är bekymmersamt i Tyskland sedan 500 nya fall av afrikansk svinpest konstaterats.Oron ökar i de angränsande förbundsländerna och stängslet mot Polen förstärks.

I slutet av april hade antalet fall av afrikansk svinpest passerat 1000 i Tyskland. I ett nyhetsbrev från den tyska jägarorganisationen Deutscher Jagdverband, DJV, kom nyligen uppgifter om att 511 nya fall konstaterats. Värst drabbat hittills är förbundslandet Brandenburg med 1 233 fall. Söder om Brandenburg ligger Sachsen där det noterats 278 fall. Norr om Brandenburg ligger Mecklenburg-Vorpommern där man hittills inte har några kända fall.  

Förstärker stängsel
Oron är stor i Mecklenburg-Vorpommern att svinpesten ska leta sig dit. Alla de tre nämnda förbundsländerna gränsar till Polen där flera fall av svinpesten har konstaterats bara 35 km fågelvägen från Tyskland.
Det finns redan ett stängsel mellan länderna men med de nya fallen i åtanke beslöt man i Mecklenburg-Vorpommern att förstärka 2,5 km av avspärrningen till en kostnad av drygt en miljon svenska kronor.

Tränar kadaversök
Hittills har de tyska tamsvinen klarat sig från svinpest, men i Polen har 14 fall konstaterats i år.
En karta från tyska Friedrich Loeffler – institutet i webtidskriften Top Agrar visar spridningen av afrikansk svinpest. Det framgår att trycket är särskilt hårt mot förbundslandet Brandenburg.
Längre in i Tyskland har hittills inget fall konstaterats, men i tyska tidningar hittar man reportage om jakthundar som tränas i kadaversök för att påvisa sjukdomen i döda vildsvin.

Skottpengar

För att öka avskjutningen av vildsvin i Mecklenburg-Vorpommern infördes skottpengar säsongen 2017-2018 vilket gav gott resultat. Ungefär 10 000 fler vildsvin sköts följande år. Skottpengen ”pürzelprämie” är på ca 500 svenska kronor per vildsvin med ett maxtak på 12 000 beroende på jaktmarkens storlek.