De tyska myndigheterna agerar kraftfullt mot den afrikanska svinpesten som har fått fäste i landet.
Foto: Shutterstock De tyska myndigheterna agerar kraftfullt mot den afrikanska svinpesten som har fått fäste i landet.

1 000 fall av svinpest i Tyskland

Antalet bekräftade fall i Tyskland av afrikansk svinpest är nu över 1 000 stycken. Det första fallet upptäcktes i september förra året

De första tyska fallen av den för svinen dödliga sjukdomen upptäcktes och bekräftades i september förra året.
I januari i år hade 500 fall bekräftats och häromdagen passerades alltså siffran 1 000, uppger tidningen jagderleben.de.

Vildsvin har smittats
I Tyskland är det hittills enbart vildsvin som drabbats, men också tamsvin kan insjukna i afrikansk svinpest. Nu försöker man begränsa antalet vildsvin genom jakt. Man stängslar också in drabbade områden.
Hittills är det de två förbundsländerna Brandenburg och Sachsen som haft alla fall av afrikansk svinpest. Båda gränsar till Polen där sjukdomen förekommer på många ställen.

kostsamma insatser
Kampen mot sjukdomen kostar mycket pengar. Enligt den tyska jordbruksministern, Julia Klöckner, har EU-kommission utlovat Tyskland nio miljoner euro i stöd – drygt 90 miljoner svenska kronor, rapporterar tidningen natuerlich-jagd.de.

Corona försvårar sjukdomsbekämpning
De tyska jägarna vill göra stora insatser för att bekämpa sjukdomen. Men ibland stöter de på hinder som när tyska myndigheter inför utegångsförbud för att bekämpa coronan. Därför kräver Deutscher Jagdverband undantag för att nattetid kunna jaga vildsvin och bekämpa den afrikanska svinpesten, skriver topagrar.com.