• Pinewood

Beklagar EU:s hot om vargjakten

Europeiska jägarorganisationen FACE in i debatten

AktuelltPublicerad: 2015-06-21 11:00

Den stora europeiska jägarorganisationen FACE ger sig nu in i striden om de svenska vargarna. FACE-generalsekreteraren Filippo Segato framhåller i ett pressmeddelande att den svenska vargstammen har gynnsam bevarandestatus och att den strikt kontrollerade svenska vargjakten inte äventyrar vargens framtid.

Dagen före midsommarafton meddelade Europakommissionen att den svenska vargjakten är olaglig. Kommissionen hotar åter igen att dra Sverige inför EU-domstolen.

Sju miljoner medlemmar 
Europeiska jägarorganisationen FACE, med sju miljoner medlemmar i 35 europeiska länder, reagerar på EU-kommissionens utspel.
FACE-generalsekreteraren Filippo Segato pekar i ett pressmeddelande på att Sverige är Europas ledande land inom vargforskningen. Han framhåller den sårbarhetsanalys som tagits fram.
”Sverige är ett av få länder som faktiskt klarat av att producera en sådan analys, som genererat en riktig stamtavla för varje varg som tillhör populationen”, skriver Filippo Segato.

”Strängt kontrollerad jakt” 
Han konstaterar att jakterna som genomförts i Sverige varit strikt kontrollerade. Jakt har bara tillåtits på vargar som inte anses som genetiskt viktiga. Segato pekar också på att det är forskarna som räknat fram hur många vargar som kan skjutas.
”Jakten sker under strängt kontrollerade förhållanden  och ålägger varje jaktledare att registrera och ansluta sig till ett SMS-system som informerar alla deltagare i realtid om en varg är skjuten och när kvoten har nåtts”, skriver Segato.

”Enligt reglerna” 
Han menar att det inte finns några andra lämpliga lösningar än jakt, för att minska koncentrationerna och de skador vargarna ställer till för människor i de drabbade områdena.
”Sverige agerar i enlighet med artikel 2.3 i habitatdirektivet som tydligt anger att de ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag skall beaktas för att uppnå målen i direktivet. Vargförvaltning genom jakt accepteras av en majoritet av den svenska befolkningen och har bidragit till väsentligt lägre konfliktnivå i områden med hög förekomst av varg”, skriver Filippo Segato.

Beklagar 
Han beklagar att EU-kommissionen skickar hotbrev till Sverige och inte tagit upp saken i den speciella grupp för rovdjursfrågor som förre miljökommissionären Janez Potočnik tog initiativ till. Filippo Segato efterlyser dialog.
”FACE deltar i plattformens arbete och tror att lösningar på konflikter mellan människor och rovdjur kan uppnås genom en konstruktiv dialog mellan de viktigaste aktörerna på lokal, nationell och europeisk nivå. Beslutet från Europeiska kommissionen försvagar rovdjursplattformens roll och effektivitet”, skriver Filippo Segato.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Hanne Kjöllers inlägg

2015-07-01 08:41

Det är kul att läsa Hanne Kjöllers partiska inlägg i Dagens Nyheter .

http://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-nar-man-skjuter-vargar/

12. Försiktighetsprincipen

2015-06-30 16:12

EU-kommissionens yttrande:
Punkt 50, sidan 12. ”Följaktligen och baserat på försiktighetsprincipen och i motsats till försäkran från Sverige är det inte möjligt att fastställa bortom rimligt vetenskapligt tvivel att den svenska vargstammen med dess nuvarande genetiska situation kommer att ha uppnått gynnsam bevarandestatus vid 270 individer.”

Här inför EU-kommissionen en ny princip: ”bortom rimligt vetenskapligt tvivel”. I rättstillämpningar används något liknande. Men någon sådan princip har jag aldrig hört talas om i vetenskapliga sammanhang. (Såvida man inte menar ”statistiskt signifikant”)

Dessutom ”försiktighetsprincipen”. Ju fler forskare, ju större spridning i antalet behövda vargar. Med den sk. försiktighetsprincipen blir det alltid det största antalet som blir styrande. När det officiella mätta antalet vargar kommer upp i närheten av detta tal kan man alltid begära en ny utredning så att man får ett nytt max-antal.

Kramarnas vargaxiom: Det behövs alltid lite fler vargar än vad vi har just nu.

11. Många konstigheter i EU-kommissionens brev till Sverige

2015-06-30 07:29

Nu har jag fått se en länk till originalbrevet från EU- kommissionen till den svenska regeringen:


http://bilderblogg.se/c3/EU-KOM.pdf

Bland annat tas det upp många av de rättsprocesser som skett. Det sägs att eftersom regering och Naturvårdsverket har förlorat i rätten gång på gång, så blir det ett argument för att vargjakt inte skulle ha tillåtits. Men när man betänker att Naturvårdsverket förlorat många gånger enbart p.g.a. sin egen inkompetens av att inte ha lagt fram bevis för rätten, så verkar det inte så starkt. Rätten gör ju inga egna efterforskningar utan dömer på det som parterna har lagt fram. Jag minns en gång när det talades om att skulle ha behövts 40 mil stängsel i Skåne för att skydda från en varg. Men detta faktum hade Naturvårdsverket inte lagt fram för rätten. Således kunde det inte bevisas att det inte fanns andra möjligheter och därmed avslogs begäran om skyddsjakt. Dessa gamla felaktiga beslut plockas nu fram som argument för licensjakt inte bör tillåtas.

10. KENTH NAUCLER...

2015-06-25 17:05

...för att kunna föra en dialog, så bör vara fler än en..
Annars så blir som med sfr, en monolog...
Och ser inte din koppling mellan FACE, våra svenska jägarorganisationer och den nationella vargkommitén där jag personligen inte vill ha er med i.

9. Tiden för diskussion är över, Kent.

2015-06-22 14:35

Det är ingen idé att diskutera med värnarorganisationerna eftersom vi har olika definition av vad dialog och samförstånd betyder. För oss betyder det att man lyssnar och jämkar sina åsikter, för er betyder det att motparten ska backa.

8. Kan inte annat än le...

2015-06-21 11:41

...åt Kent Nauclers fråga "Vill ni enbart ha dialog med er själva?" Hur många debattörer ha ni inte på SrF:s fb sida bannat för tid å evighet? Inkl Mikael Moilanen som ni absolut INTE kan beskylla för ovårdat språk eller hot vilket värnarsidan själv gärna ägnar sig åt och klarar så bra? Sen är faktiskt vargkommitén i Sverige och Face som på nå vis ska representera jaktens frågor i EU 2 olika saker Kent! Men det klingar inte alls illa att Face efterlyser en dialog! Den dagen SrF, WAS mfl gör det lär väl förbli en dröm...!? 😧

7. Kent Naucler...

2015-06-21 09:34

...visar här sitt och srf:s hat mot jägarna och deras förbund, avstår att nämna att det är flera landsbygds brukare/organisationer som valt att hoppa av viltkommitierna men som sagt var vad är att vänta på från en sån ordförande för en sån extremistiskt och fanatisk förening som srf är med alla dessa lögner dom spottar ut.

6. Kenth!

2015-06-21 09:33

Jag skulle inte tro att det blir nån ny vargkommitte'. Även om Åsa Romson inte fattar att hon redan är politiskt död borde väl Löfven ha någon rådgivare som kan berätta för dem vad som kommer att hända om man fortsätter med galenskaperna. Ett misstroendevotum ligger nog nära i tiden med tanke på att en rovdjurspropp. redan tagits med överväldigande majoritet i riksdagen.
EU-s skrammel kan vi nog lugnt strunta i. De har hållit på i 5? år nu och inte fått ut ett smack av sitt käbblande och lär inte få det nu heller.

5. Precis Naucler!

2015-06-21 09:31

En dialog består i att man lyssnar och tar in varandras synpunkter, en överenskommelse består oftast av en kompromiss där bägge sidor får ge avkall på lite av sina krav/önskemål. Den förening som du representerar och liknande har inte vid något tillfälle visat någon som helst respekt för dessa överenskommelser. Ni har överklagat allt till absurdum via era kontakter inom EU och svenskt rättsväsende. Eller som Ingmar Stenmark uttryckte det " he e ingen mening och förklara för nån som inget begriper".

4. Dialog kräver ärlighet

2015-06-21 09:30

"Vi accepterar ju lo- och björnjakt, men är kritiska om vi anser att jakten är oansvarigt hög eller etiskt problematisk, säger Kenth Nauclér, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen."
Svara ärligt på de här frågorna:
Godtar SRF beståndreglerande jakt i form av licensjakt på de stora rovdjuren?
Om ja, under vilka betingelser?

3. Dialog?

2015-06-20 21:09

FACEs önskan om dialog klingar falskt eftersom jägarorganisationerna avstår från att nominera ledamöter till den nationella Vargkommitte'n regeringen har inrättat. Vill ni enbart ha dialog med er själva?

2. Mer och mer tydligt.

2015-06-20 15:18

Som 961L påpekar och som helt klart framgår av landsbygdsdödarnas uttalanden och skriverier, så vill man ju helt förbjuda jakt, kanske inte genom ett totalförbud utan steg för steg smyga in det, för att sedan helt sonika förstatliga all mark i Sverige, bygga upp stora kolschoser på slättbygden och helt avfolka skogsbygden. Och vem skall då protestera mot rewildingplanerna, när det inte finns några jord- och skogsbrukare kvar i skogslänen, samerna fråntagna rättigheterna att bedriva renskötsel, och de enda som kommer att jobba på landsbygden är statligt anställda rovdjursbevakare och statliga skogs- och lantarbetare. Så jag håller med 961L till fullo.

1. Filippo Segato efterlyser dialog?

2015-06-20 12:57

Vi har passerat det stadium där dialog har någon mening. Det är helt uppenbart att landsbygdens fiender har ett mål; det är rewilding av all svenska skogsbygder, minst. Eller skall dialogen gå ut på hur snabbt skog och mark skall frånhändas nuvarande rättmätiga ägare med hjälp av EU:s stora rovdjur, så att vi får tid att vänja oss (som en borgerlig minister uttryckte saken)?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere